KONTAKT@REITSCHULE-
STRASSLACH.DE
|
0172 44 71 113 |
KAPELLENWEG 1 |
82064 STRASSLACH |

Ver­an­stal­tun­gen 2019

02. 03. Pfer­de­fa­sching (14.00 Uhr)

04. – 08. 03. Faschings-Pfer­de­fe­ri­en­kurs

05. 03. Pöckin­ger Faschings­um­zug

22. bis 24. 03. Polo-Aus­pro­bier-Wochen­en­de mit Car­li­to

06. 04. (Runter-)Falltraining mit Yves

13. 04. Oster-Rei­te­rei (14.00 Uhr)

15. – 18. 04. Oster-Pfer­de­fe­ri­en­kurs I

23. – 26. 04. Oster-Pfer­de­fe­ri­en­kurs II

04. 05. Beginn Reit­ab­zei­chen-Lehr­gang

02. 06. Reit­ab­zei­chen-Prü­fung

11. – 14. 06. Pfingst-Pfer­de­fe­ri­en­kurs I

17. – 21. 06. Pfingst-Pfer­de­fe­ri­en­kurs II

29. – 30. 06. Haus & Hof – Rei­ter­fest (09.00 Uhr)

29. 07. – 02. 08. Som­mer-Pfer­de­fe­ri­en­kurs I

05. – 09. 08. Som­mer-Pfer­de­fe­ri­en­kurs II

26. – 30. 08. Som­mer-Pfer­de­fe­ri­en­kurs III

02. – 06. 09. Som­mer-Pfer­de­fe­ri­en­kurs IV

03. 10. Reit­jagd (11.30 Uhr)

28. 10. – 01.11. Herbst-Pfer­de­fe­ri­en­kurs

01. 11. Jubi­lä­ums-Aus­ritt „4 Jah­re Reit­schu­le & Reit­stall Pöcking“

22. 12. Pfer­de­weih­nacht (18.00 Uhr)

27. 12. Weih­nachts-Pfer­de­fe­ri­en­tag

30. 12. Weih­nachts-Pfer­de­fe­ri­en­tag

 

Ter­mi­ne Reit­schu­le und Reit­stall 2019

Reitstall StrasslachReitstall Strasslach

Reitschule Straßlach